Learning Communities

Samen leren is belangrijk, omdat een integrale wijkgezondheidsaanpak vraagt om nieuwe spelregels om gezamenlijk aan de slag te gaan. In Wijzer in de Wijk hebben we daarom op twee niveaus geleerd. Ten eerste in Learning Communities bínnen de wijken, maar ook in een Learning Community tússen de wijken en gemeentes. In deze Werkgroep konden de lokale procesbegeleiders ervaringen uitwisselen en elkaar versterken in hun gezamenlijke opgave en uitvoering van het lokale proces.

De kracht van Learning Communities

We hebben de kracht van Learning Communities ervaren in de wijken en ook met elkaar als samenwerkingsverband.

Interview

Learning Community zorgt voor kennisuitwisseling en veel handige tools

In Wijzer in de Wijk was er voor de deelnemende gemeenten en betrokken onderzoekers van de Hogeschool een Learning Community ingericht. Regelmatig werden er sessies georganiseerd rondom onderwerpen die in alle drie de projecten speelden. Zo konden gemeenten van elkaar leren.

De drie gemeenten werkten aan een integrale aanpak van interventies waarbij de toepassing anders verliep per gemeente. Maar er was een gemene deler: ze zochten allemaal de verbinding tussen het medische en het sociale domein aan de hand van dezelfde centrale leervragen. De Learning Community-bijeenkomsten gingen over gemeenschappelijke onderwerpen als domein overstijgend samenwerken, participatie van inwoners, opstellen van integrale gezondheidsaanpak en borging van interventies in de wijk.

De Learning Community heeft een aantal interessante tools en werkvormen opgeleverd die ook voor andere gemeenten en instellingen handzaam zijn. “Het is zelden zinvol om aan de hand van een agenda de punten te bespreken”, vindt Suzanne Lagerweij, onderzoeker Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap aan Hogeschool Leiden. “Actieve werkvormen die deelnemers aanzetten tot zelfreflectie zijn een goede manier om kennis en ervaringen te delen.”

“Actieve werkvormen die deelnemers aanzetten tot zelfreflectie zijn een goede manier om kennis en ervaringen te delen”

Suzanne Lagerweij, onderzoeker Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap aan Hogeschool Leiden

De deelnemers vonden het interessant om te horen hoe bepaalde hobbels in andere gemeenten werden genomen. Het vinden van de juiste bewoners, ervaringen met bewonerparticipatie en bestuurlijk commitment krijgen, over dat soort zaken werd gezamenlijk nagedacht. Zeker in corona-tijd toen de nabijheid van andere collega’s wegviel kwam de onderlinge kennisuitwisseling van pas.

Ook werd er samen regelmatig nagedacht over hoe je zichtbaar kan maken wat er bereikt is. Ook dat heeft een aantal goede werkvormen opgeleverd. Maar, vindt Marloes van der Klauw TNO-consultant healthy living, dat zichtbaar maken wat bereikt is moet niet omslaan in rendement denken. Want waarom zou integraal samenwerken gemeenten rendement moeten opleveren? Het gaat in ieder geval niet vanzelf. “Er is echt inspanning en geld voor nodig om het te laten slagen. Het resultaat zit ‘m in de lange termijn. In de verbetering van de Positieve Gezondheid van mensen.”

Tips voor de Learning Community:

  • Het is belangrijk om successen te vieren. Maar als je echt gelooft in een lerende aanpak moet je ook eerlijk zijn in wat niet lukt.
  • Integraal samenwerken gaat niet vanzelf. Het kost inspanning en geld.
  • Gebruik tools en werkvormen om zaken met elkaar te bespreken. Een actieve benadering geeft een veel beter resultaat.

Werkvormen Learning Community

Uitkomsten Learning Community

Om met en van elkaar te leren is het een goed idee om gebruik te maken van activerende werkvormen. Op die manier kom je met elkaar in gesprek en kun je kennis en ervaring delen. Onderwerpen en verslagen vind je hieronder.

Hoe betrekken we inwoners in tijden van Corona-maatregelen?

Wat doen we anders door Wijzer in de Wijk?

Hoe bereiken we inwoners in kwetsbare omstandigheden?

Learning Community-bijeenkomst: hoe bereiken we inwoners in kwetsbare omstandigheden

Hoe kunnen we nog beter borgen?

Regeren is vooruitzien. We hebben expertise van het RIVM benut om te reflecteren op hoe we nog beter kunnen borgen.

Wat kunnen we leren van Alphen Noord?

Wat kunnen we leren van Stevenshof Vitaal?

Wat kunnen we leren van Den Haag Zuidwest?

Ontwikkellijn Integraal werken

Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is partner in het project Wijzer in de Wijk en een voorbeeld van een leer- werk- en onderzoeksgemeenschap. Dit regionale samenwerkingsverband in het sociaal domein bestaat uit zorg- en welzijnsorganisaties, hogescholen, gemeenten, clientorganisaties en kennisinstellingen. De vier hoofdthema’s zijn integrale aanpak multiproblematiek, armoede en schulden, verbinding gezondheid en sociaal domein, en langer thuis wonen. Op de website lees je meer over de thema’s waar de Werkplaats aan werkt en wat dit heeft opgeleverd.

Werkplaats SAMEN

De Werkplaats SAMEN is een ander voorbeeld van een Leer- en samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband in de zorg voor jeugd bestaat uit (toekomstige) praktijkprofessionals, ouders, jongeren, docenten en lectoren van hogescholen, gemeenteambtenaren en onderzoekers. Binnen de ontwikkellijn Integraal Werken wordt in Leernetwerken en onderzoeksprojecten gewerkt aan maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein. Op de website lees je meer over waar de Werkplaats aan werkt en wat dit heeft opgeleverd.

Leerateliers

Team Leeratelier Positieve Gezondheid. V.l.n.r.: Eva van Steenbergen, Suzanne Lagerweij, Ellen van Steekelenburg, Suzan van der Pas, Nina van der Voort en Marieke van Schie.
Ga naar de inhoud