Borging

Regeren is vooruitzien. We hebben expertise van het RIVM benut om te reflecteren op hoe we nog beter kunnen borgen.

Borging interventies versus borging werkwijze

Interview

‘Denk al na over borgen aan het begin van het project’

Vaak wordt gedacht dat geld voor de borging van programma’s en interventies zorgt. Maar dat is niet altijd zo, weet Hanneke Lakenvelt-Verbree. “Het gaat altijd om de mensen. Als er draagvlak van alle partijen is, kennis over het proces en de uitvoering is vastgelegd volgt het geld wel.”

Dat werd ook weer duidelijk in de borgingssessies die Lakenvelt-Verbree hield met de procesbegeleiders van Wijzer in de Wijk. Voor Den Haag is het nodig dat de nieuwe wethouder aanhaakt. Voor Leiden is het nodig dat de bewoners betrokken blijven. Het gaat dus niet om de financiën maar of de juiste mensen zijn aangehaakt. “Je kunt heel veel geld hebben maar als partners, of bewoners, of wethouders niet willen, ben je klaar en werkt het niet. Dat moet je dus goed scherp hebben.”

Om inzichtelijk te krijgen of dat ook daadwerkelijk het geval is heeft Lakenvelt-Verbree een format gemaakt. Deze powerpoint geeft duidelijk weer wie en wat er nodig is om een programma of interventie voor de toekomst te borgen. Door deze checklist in te vullen wordt snel duidelijk of en hoe de werkwijze is veiliggesteld voor de toekomst. Met dat borgen kun je gelijk al aan het begin van het project beginnen. Het geeft, aldus Lakenvelt-Verbree, in alle stadia helderheid. En maakt dat personele wisselingen ook beter op te vangen zijn.

‘Als het draagvlak er is volgt het geld vaak wel. Als je overtuigd bent van een werkwijze en je hebt professionals die ervan overtuigd zijn, en bewoners die er wat in zien, dan is daar vaak wel geld voor te vinden.’

Hanneke Lakenvelt-Verbree,
adviseur Gezond Leven RIVM

Als blijkt dat een bepaalde groep niet aan de spreekwoordelijke tafel zit moet er onderzocht worden onder welke voorwaarden zij wel aanschuiven. Als dat niet blijkt te lukken is dat ook een signaal, benadrukt Lakenvelt-Verbree. “En dan moet duidelijk zijn wie er knopen doorhakt.”

Lakenvelt-Verbree krijgt veel vragen van andere gemeenten over integraal wijkgericht samenwerken. Veel gemeenten zien de noodzaak maar worstelen met de uitvoering, ziet zij. “De vier jaar ervaring die met Wijzer in de Wijk is opgedaan, is daarom goud waard. Natuurlijk zijn er ook dingen niet gelukt. Dat hoort bij leren. En er zullen ook vast deelnemers zijn, die vinden dat ze minder ver zijn gekomen dan ze hoopten. Maar als je kijkt naar waar ze vandaan kwamen, naar al die gemeenten die nog moeten beginnen, dan zie je hoeveel stappen er al gezet zijn met Wijzer in de Wijk. De kunst is om ervoor te zorgen dat er op die ervaring wordt voortgebouwd en dat die kennis wordt doorgegeven.”

Tips:

  • Denk al na over het borgen van het project vanaf de start. Het geeft in alle fases helderheid. Probeer het project in te bedden in al bestaande beleidsplannen. Dit format kan hierbij helpen.
  • Zorg voor regelmatige communicatie. Zo houd je iedereen geïnformeerd en betrokken.
  • Vier je successen. Sta met elkaar stil bij de voortgang, verbeteringen of behaalde doelen.
  • Als iets niet werkt zoek dan eerst uit waarom iets niet werkt in plaats van met iets nieuws en hips te beginnen.
  • Zorg dat de aanpak ook te gebruiken is door anderen. Leg zoveel mogelijk kennis vast.
  • Ook aan de slag met integraal werken aan gezondheid? Lees meer op Loketgezondleven.nl van het RIVM.
  • Hulp nodig bij het borgen van een integrale aanpak in uw gemeente? Gemeenten en GGD’en kunnen gratis advies op maat bij het RIVM aanvragen. Zie: Advies op maat gemeenten.

Ook binnen de Learning Community stonden we stil bij de vraag hoe we onze aanpak en behaalde successen kunnen borgen. Dit werd in een visueel verslag weergegeven:

Eindrapport Stevenshof

Het eindrapport Stevenshof Vitaal is gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met alle bestuurders van de betrokken organisaties binnen dit project. Tijdens deze bijeenkomst stonden we stil bij de behaalde resultaten en werd uitleg gegeven over de successen en uitdagingen binnen dit project. Om ruimte te geven aan de toekomst van Stevenshof Vitaal werd er gebruik gemaakt van een actieve werkvorm, waarmee de bestuurders werden uitgedaagd om met concrete ideeën te komen over hun bijdrage hieraan.

Ga naar de inhoud