Verloop van de samenwerking

In Wijzer in de Wijk is het verloop en integrale samenwerking een van de centrale vragen. We delen in de toolkit de wijkplannen bij aanvang en wat het de gemeenten heeft opgeleverd. We delen onze geleerde lessen, zowel in de wijk als in ons samenwerkingsverband. We lichten de rol van de lokale procesbegeleiders uit. Tot slot gaan we in op de borging van onze opbrengst.

Ga naar de inhoud