Wijkplannen

In Wijzer in de Wijk werkten we procesmatig aan het ontwikkelen (Fase 1) en uitvoeren en monitoren van wijkgezondheidsplannen (Fase 2).

Om te komen tot de wijkplannen zijn de principes van een gezonde wijkaanpak gevolgd. In elke wijk hebben we hiertoe drie stappen doorlopen:

  1. De wijk integraal in beeld brengen,
  2. Thema’s kiezen vanuit gezamenlijke visie,
  3. Plan maken met een mix van (erkende) interventies en afspraken.

Dit resulteerde in een Wijkplan per wijk, welke in Fase 2 zijn uitgewerkt in Monitorplannen.

Op deze pagina vind je de wijkplannen per wijk, en wat dit de per wijk heeft opgeleverd.

Een Gezonde Wijkaanpak

De infographic Gezonde Wijkaanpak van het Loket Gezond Leven geeft in één oogopslag de belangrijkste onderdelen van de Gezonde Wijkaanpak weer en ondersteunt bij het samen werken aan integraal gezondheidsbeleid.

Wijkplannen fase 1

Fase 1 van Wijzer in de Wijk heeft geresulteerd in drie Wijkplannen.

Opbrengst fase 2

Onderstaande factsheets reflecteren op de uitkomsten en opbrengsten van fase 2 van Wijzer in de Wijk, voor elk van de wijken.

Ga naar de inhoud