De Toolkit

In Wijzer in de Wijk hebben we door middel van een participatieve, lerende aanpak geprobeerd grip te krijgen op integrale samenwerking in de wijk. Dit hebben we gedaan langs 4 centrale vragen van Wijzer in de Wijk:

1. Bereiken we de (juiste) inwoners?
2. Voelen ze zich (positief) gezonder
3. Verlopen de interventies met de juiste focus?
4. Is de samenwerking tussen de (keten-) partners verbeterd?

In de toolkit van de Wijzer in de Wijk Wegwijzer delen we – per vraag – de tools, inzichten, uitkomsten, lessen en handreikingen die ons geholpen hebben in het project.

Ga naar de inhoud