Over Wijzer in de Wijk

In het ZonMw project Wijzer in de Wijk, zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Den Haag en Leiden met kennispartners aan de slag gegaan met een integrale aanpak en samenwerking in de wijk om gezondheidsachterstanden terug te dringen.

Als samenwerkingsverband Wijzer in de Wijk hebben we in twee fasen samen met inwoners en lokale partners gewerkt aan een duurzame, integrale wijkaanpak. De focus ligt daarbij op het gedachtengoed van Positieve Gezondheid en samen monitoren en leren.

Fases

Fase 1: Ontwikkelen van Wijkgezondheidsplannen (2019 – 2020)

Voor Fase 1 zijn in elke wijk de volgende drie stappen doorlopen:

  1. De wijk integraal in beeld brengen,
  2. Thema’s kiezen vanuit gezamenlijke visie,
  3. Plan maken met een mix van (erkende) interventies en afspraken.

Bekijk in deze praatplaat hoe we in Fase 1 van Wijzer in de Wijk voor elke wijk een wijkgezondheidsplan ontwikkeld hebben.

Fase 2: Monitoren en Leren (2020 – 2023)

In Fase 2 hebben we aan de hand van 4 centrale vragen per wijk en in co-creatie een monitorplan ontwikkeld met inwoners en lokale partners, om al doende te kunnen leren.

Bekijk in deze praatplaat hoe we in Fase 2 van Wijzer in de Wijk in elke wijk hebben gemonitord en geleerd.

Kijk bij De Wijken om de plannen en uitkomsten per wijk te bekijken.

Partijen

Klankbordgroep en samenwerkings­overeenkomst

Als samenwerkingsverband hebben we op onderdelen gebruik kunnen maken van kennis en ervaring van een klankbordgroep.

Bij de aftrap van Wijzer in de Wijk stelden we afspraken op voor onze samenwerking.

ZonMw Eindverslag

Ga naar de inhoud