Successen

Als samenwerkingsverband loop je tegen uitdagingen aan maar zijn er ook successen te delen.

Succes in beeld

Als je in een project samenwerkt met verschillende partijen is het van belang dat zichtbaar wordt gemaakt wat succesvol is. Dit kan gaan over resultaten die je hebt geboekt, in de vorm van producten en diensten. Maar het kan ook gaan over het ontwikkelproces.

Het gebruik van beeldplaten is een krachtige manier om zichtbaar te maken wat er is bereikt. Hierbij kun je zowel het proces als de losse onderdelen belichten. Hiervoor hebben we samengewerkt met De Betekenaar die voor ons de volgende platen heeft gemaakt.

Showcase Alphen

Volgt in 2023.

Wijkcoördinator Stevenshof

Interview

‘Samen konden we er altijd een goede draai aan geven’

Successen vieren! Daar moet echt voldoende aandacht voor zijn, vindt Hanneke Zandbergen. “Frustratie komt bij samenwerkingsprojecten met bewoners onherroepelijk om de hoek kijken. Sta stil bij wat allemaal wél goed gaat. Dat geeft energie. Maak de successen concreet en monitor de doelen. Focus met elkaar op 2030: wat wil je dan hebben staan? En werk dat vervolgens uit in concrete doelen en stappen.”

Zandbergen stond als strategisch adviseur aan de basis van het project. Het LUMC en Zorg & Zekerheid wilden het hoge percentage hart- en vaatziekten aanpakken. Vervolgens kwam Wijzer in de Wijk langs. “Soms vallen puzzelstukjes op het juiste moment samen. Dat is geluk en dat moet je dan ook pakken. We waren binnen een maand aan de slag en hadden twee financiers aan boord; de gemeente en de preferentie zorgverzekeraar in dit gebied.”

Het project werd Stevenshof Vitaal genoemd en bestond uit drie interventies en zeven initiatiefgroepen bestaande uit bewoners en professionals. Zoals bijvoorbeeld het Beweeglint. Sterk aan Stevenshof Vitaal was dat bewoners er vanaf het begin af aan bij betrokken waren. Ze hebben zelf bedacht wat er moest gebeuren in de wijk en zijn dat met hulp van professionals gaan organiseren. “Als je wijkgericht wilt werken moet je bewoners gelijk serieus nemen. En ervoor zorgen dat het duidelijk is dat iedereen mee mag doen.”

‘Als je bewoners stimuleert en voedt om zaken op te pakken dan krijg je daar wat voor terug. Maar je kunt ook dingen verliezen. Je moet hun inzet wel serieus nemen.’

Hanneke Zandbergen,
als strategisch adviseur betrokken bij Stevenshof Vitaal. Tegenwoordig directeur Welzijn Noordwijk

Er is samen veel bereikt vindt Zandbergen. Hoe moeilijk dat in de coronajaren soms ook was. “Er is veel gesproken over wat we van elkaar kunnen verwachten. Bewoners hebben soms onrealistische verwachtingen van de gemeente. En andersom wordt soms te gemakkelijk gezegd dat bewoners het moeten doen. Dan denk ik: tel je knopen, hoeveel wil je eruit trekken? Bewoners hebben vaak ook een baan en/of een gezin.”

Professionals moeten van hun organisatie ook tijd krijgen om te mogen en te kunnen samenwerken met bewoners. Daar ontbreekt wel eens aan vindt Zandbergen. “Ze moeten flexibel met hun uren om kunnen gaan. Want met bewoners spreek je regelmatig ’s avonds en in het weekeinde af. Dat moet je als werkgever faciliteren. Net zoals dat in de zorg gebeurt.”

Die balans in wat de vrijwilliger oppakt en wat de professional doet en wat je van elkaar verwacht is een spannende, weet Zandbergen uit ervaring. Maar alles bleef in de Stevenshof bespreekbaar. “Kritiek en ergernissen spuien kon. Als het daarna maar normaliseert. Samen konden we er altijd een goede draai aan geven. Gelukkig maar. Als je bewoners stimuleert en voedt om zaken op te pakken dan krijg je daar wat voor terug. Maar je kunt ook dingen verliezen. Je moet hun inzet wel serieus nemen.”

Tips van de professional:

  • Betrek bewoners direct vanaf het begin. Start vanuit een ervaren urgentie.
  • Kies voor een open structuur. Iedereen mag meedoen. En blijf openstaan voor nieuwe partners.
  • Investeer tijd en misschien ook middelen in een goed gesprek.
  • Zorg dat de wethouder en andere bestuurders er zijn als het er toe doet. Het is belangrijk dat mensen zien dat ze serieus genomen én gewaardeerd worden.
  • Focus op het gewenste toekomstbeeld. Maak een stappenplan met concrete doelen om daar te komen.
  • Gebruik data en verhalen voor de evaluatie. Evalueer minimaal een keer per jaar en vier successen.
  • En communiceer, communiceer, communiceer!

Heel Zuidwest duurzaam in beweging

Den Haag Zuidwest bestaat uit de wijken Morgenstond, Bouwlust, Vrederust en Moerwijk. In al deze wijken wordt gezondheid slechter ervaren dan elders in Den Haag. Uit gesprekken met bewoners blijkt dat hun leefomgeving niet uitdaagt tot gezonder leven. Zo missen ze autovrije ruimte om te wandelen en te spelen. Met de enorme woonopgave en herontwikkelingsprojecten die toch al staan te gebeuren in Zuidwest, is het tijd om de gezondheidsbehoeften van bewoners op te pakken. Samen met bewoners werken we samen aan een nieuw te ontwikkelen beweegpark, waar hun behoeften centraal staat. Het is er groen, autovrij, je kan er in de toekomst experimenteren met verschillende beweegvormen en er is ruimte voor avontuurlijk spelen. Met de inzet van Wijzer in de Wijk is er vorm gegeven aan het centraal stellen van de gezondheidsbehoeften in deze wijken. In het komend jaar wordt dit zichtbaar in de buitenruimte.

Ga naar de inhoud